Junior

To kursy językowe dla dzieci w wieku 7-10 lat.

Kursy odbywają się w małych grupach (4-6 osób), co przekłada się na bardzo efektywną naukę, a jednocześnie uczy pracy w grupie i rozwija umiejętności interpersonalne. Nauka opiera się głównie na języku mówionym i słuchanym, dopiero później wprowadza się elementy pisania i czytania. Słownictwo związane z bliskimi im tematami, wzorce językowe oraz potrzebne struktury gramatyczne poznawane jest w formie zabawy, gier, piosenek czy wierszyków, co ułatwia zapamiętywanie i pomaga w wykorzystaniu w praktyce – nawet się nie zorientujemy jak szybko nasze dzieci zaczną mówić w obcym języku. Stawiamy na kreatywność, aktywność i naturalność.

Facebook User Timeline

Close